Ohjeet Kiinan Viisumi Anomuksiin
2019/03/05

 

 

 

1.) Johdanto

Elokuun 1 päivästä 2018 alkaen Kiinan viisumiin on varattava aika, ja täytettävä hakemus verkossa, osoitteessa http://bio.visaforchina.org/HEL2_EN/

Ilman ajanvarausta ei voi anoa viisumia.

a.) Viisumia tulisi anoa noin kuukausi ennen Kiinaan saapumista, mutta ei yli kolmea kuukautta ennen matkaa. Viisumin voi hakea myös myöhemmin, mutta lähetystö ei vastaa mahdollisesta myöhästymisestä aiheutuneista seuraamuksista.

b.) Hakemus on hakijan allekirjoitettava mikäli hakija on yli 18 vuotias. Jos toinen henkilö täyttää hakemuksen hakijan puolesta, heidän molempien on myös allekirjoitettava hakemus.

c.) Hakemuksen jättämisen jälkeen sitä ei voi enää muokata, peruuttaa, tai vaihtaa hakemuksen sisältöä. Hakemukseen liitettyjä asiakirjat ei palauteta.

d.) Konsulaatin virkailijat päättävät jos, ja minkä muotoinen viisumi myönnetään, Kiinan lakien mukaan. Mikäli konsulaatti tarvitsee lisää asiakirjoja, sormenjäljet, tai haluaa haastatella hakijaa, on hakijan ne toimitettava ja tultava haastatteluun. Mahdolliset seuraamukset ovat hakijan vastuulla.

e.) Viisumi on hakijan tarkistettava itse. Mikäli ilmenee ongelmia viisumin kanssa, hakijan on otettava konsulaattiin yhteyttä ennen Kiinaan saapumista. Mahdolliset seuraamukset ovat hakijan vastuulla.

 

2.) Hakemuksen toimittaminen, nouto, ja hinnasto

  Kesäkuun 19 päivästä 2018 alkaen kaikki Kiinan Viisumin hakijat joilla on tavallinen passi pyydetään ystävällisesti hakemaan viisumia Kiinan Viisumi Palvelukeskuksesta.

  Osoite: Salomonkatu 17 B, 3krs, Helsinki

  Puhelin: 010 337 5600

  Sähköposti: helsinkicenter@visaforchina.org

  Verkkosivu: http://www.visaforchina.org

  Aukioloajat: Maanantai-Perjantai (Ilmoitetut lomapäivät poislukien)

  Hakemuksen Vastaanotto: 9:00 - 15:00

  (Pika tai kiire hakemukset on jätettävä ennen 11:30)

  Viisumin Nouto/Maskaminen: 9:00 - 16:00

  Kiinan Viisumi Palvelukeskuksen Hinnasto: Palvelukeskus veloittaa viisumimaksut, sekä pikakäsittelymaksut Kiinan suurlähetystön puolesta. Tämän lisäksi palvelukeskus veloitaa palvelumaksun, alkaen 55 Euroa tavanomaiselle käsittelylle (4 työpäivää), 75 Euroa pikakäsittelylle (3 työpäivää), 85 Euroa kiire käsittelylle (2 työpäivää), ja 85 Euroa yksi-suuntaiselle postipalvelelle (ennen veroa).

  Huomio: Hakijat, joilla on diplomaatti tai virkapassi; tai diplomaatti, virka, Hong Kong, Macao viisumin/maahantuloluvan hakijat pyydetään hakemaan viisumia suoraan Kiinan suurlähetystön Konsulaatilta tavallisesti. Konsulaatti käsittelee edelleen asiakirjojen laillistuksen, notaari asiat, sekä Kiinan passin ja matkustusasiakirjojen hakemuksen.

Diplomaatti tai virkapassien hakemukset, tai diplomaatti, virka, Hong Kong, Macao viisumin/maahantuloluvan hakijoille:

a.) Viisumianomuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, matkatoimiston kautta, tai toisen henkilön toimesta. Hakemuksia vastaanotetaan klo. 09:00 - 11:30 arkisin, jonotusnumerolla. Ajanvarausta ei tarvita. Emme vastaanota hakemuksia postitse.

b.) Tavanomainen käsittelyaika on neljä (4) työpäivää. Hinta on €60 kaikille viisumi tyypeille.

c.) Pikakäsittely, mikäli siihen on tarvetta, on pyydettävä hakemusta toimitettaessa. Käsittelyaika on yksi (1) työpäivä, eli passin voi noutaa seuraavana työpäivänä. Pikakäsittelyn lisämaksu on €25.

d.) Mikäli viisumianomus hyväksytään, hakijalle/toimittajalle myönnetään punainen noutolappu, millä sen voi noutaa sovittuna päivänä, tai sen jälkeen. Noutolappu on oltava alkuperäisenä mukana viisumia/passia noutaessa.

e.) Maksaminen suoritetaan vasta noutaessa, Visa, MasterCard, tai Visa electronilla. Käteinen ei käy. Noutaa voi klo. 09:00 - 10:00 arkisin, ilman jonotusnumeroa.

 

3.) Yleiset Vaatimukset

a.) Viisumihakemuslomake on oltava täytettynä, allekirjoitettuna, ja kuva liitettynä. Kuvan on täytettävä vaatimuksemme (http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1420681.htm)

b.) Passin on oltava voimassa ainakin kuusi (6) kuukautta, ja siinä tulee olla ainakin kaksi tyhjää sivua.

c.) Hakijan on oltava Suomessa käsittelyaikana.

d.) Ulkomaalaisten (ei EU-maat) on toimitettava todistus Suomessa oleskelusta, esimerkiksi oleskelulupa - alkuperäisenä sekä valokopiona.

 

4.) Viisumi Kategoriat

Kategoria  Viisumi Kuvaus
 F

Opiskelu vaihdoille, yliopistoille luennoimaan, ja muihin ei-liiketoimintaan liittyviin asioihin  

 L

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan turisteina  

 M

Liiketoimintaan liittyviin asioihin, muun muassa työmatkoille 

 S2

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan tapaamaan ulkomaalaisia perhejäseniä (kuten Suomalaisia) jotka asuvat, työskentelevät, tai opiskelevat Kiinassa 

 X2

Lyhytaikaiselle opiskelulle (alle 180 päivää)

 Z

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan työskentelemään. 

 

Muihin asioihin (Journalismi, Pitkäaikaisen opiskelu, etc.) ota yhteyttä Englanninkieliseen ohjeisiin

(www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1092762.htm)

 

5.) Viisumi Hakemukseen Tarvittavat Asiakirjat

• Kaikkiin hakemuksiin vaaditaan:

1.) Täytetty hakemuslomake

2.) Yksi kuva, liitettynä hakemukseen

3.) Hakijan alkuperäinen passi, voimassa yli 6 kuukautta

4.) Hakijan passin valokopio tietosivusta

5.) Monikerta viisumi hakemukseen on liitettävä edellisten viisumien valokopiot

 

6.) Eri Viisumi Tyyppien Tarvittavat Asiakirjat

 

1.) F Visa (Ei-liiketoiminta viisumi)

a.) Kutsukirje viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunnitellun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai yksilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai henkilöltä

 

2.) L Visa (Turisti viisumi)

a.) Meno-paluu lento, juna, tai laiva liput.

b.) Hotellivaraus

c.) Mikäli majoitus ei ole hotellissa, kutsukirje on toimitettava viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai henkilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai henkilöltä

iv.) Valokopio kutsujan passista ja oleskeluluvasta tai Kiinan ID kortti (Kiinalaisten 身份证 - vain jos kutsuja on Kiinalainen)

d.) Finnairin työntekijöiden on toimitettava alkuperäinen sekä valokopio heidän Finnair ID kortistaan hotelli ja lentolippujen sijaan. Mikäli henkilö matkustaa Finnairin työntekijän kanssa, on toimitettava allekirjoitettu selvitys, sekä valokopio heidän Finnair ID kortistaan.

 

3.) M Visa (Liiketoiminta viisumi)

a.) Kutsukirje viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai yksilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai yksilöltä

b.) Mikäli konsulaatti vaatii, on toimitettava kutsukirje asianmukaisesti valtuutetulta Kiinalaiselta yhtiöltä (Invitation letter from duly-authorised unit)

 

4.) S2 Visa (Perhetapaaminen)

a.) Kutsukirje merkitykselliseltä yksilöltä Kiinassa (Suomalainen perhejäsen joka asuu Kiinassa) sisältävä:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan henkilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, allekirjoitus)

b.) Alkuperäinen sekä valokopio perhesuhteen todistuksesta (Vihkitodistus, syntymätodistus, Maistraatin ote väestörekisteristä) hakijan ja kutsujan suhteesta.

 

5.) X2 Visa (Lyhytaikainen opiskelu viisumi)

a.) Alkuperäinen sekä valokopio koulun tai muun instituutioon pääsy kirjeestä.

 

6.) Z Visa (Työskentely viisumi)

a.) Alkuperäinen ja valokopio Kiinan henkilöstö ja sosiaaliturva viranomaisten myöntämästä Ulkomaalaisten Työluvasta ('Alien's Workers Permit')

HUOMIO: Z Viisumi haltijoiden on 30 päivän sisällä saapumispäivästä anottava ulkomaalaisten oleskelulupaa asuinpaikassa. Anomus on tehtävä vastaavassa henkilörekisteri viranomaisen toimistossa. (Entry/Exit administration of public security organs).

b.) Mikäli ette mene tekemään liiketoiminnallista työtä, alkuperäinen sekä valokopio Kiinan hallintoviranomaisten kulttuuriasioissa antama hyväksynnästä kaupallisille esityksille on toimitettava.

Muihin asioihin ota yhteyttä Englanninkieliseen ohjeisiin (www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1092762.htm)

 

 

________________________________________________________________________

  Mikäli on kysyttävää, voitte soittaa puhelinnumeroon:

  010 337 5600 klo. 9:00 - 16:00 arkisin.

 

 

 

Suggest To A Friend:   
Print