Ohjeet Kiinan Viisumi Anomuksiin
2017/08/23

 

(Tilanteissa joissa Suomenkielisten viisumi ohjeiden tulkinta eroaa Englanninkielisten ohjeiden tulkinnasta seurataan Englanninkielisiä ohjeita)

 

1.) Johdanto

a.) Viisumia tulisi anoa noin kuukausi ennen Kiinaan saapumista, mutta ei yli kolmea kuukautta ennen matkaa. Viisumin voi hakea myös myöhemmin, mutta lähetystö ei vastaa mahdollisesta myöhästymisestä aiheutuneista seuraamuksista.

b.) Hakemus on hakijan allekirjoitettava mikäli hakija on yli 18 vuotias. Jos toinen henkilö täyttää hakemuksen hakijan puolesta, heidän molempien on myös allekirjoitettava hakemus.

c.) Hakemuksen jättämisen jälkeen sitä ei voi enää muokata, peruuttaa, tai vaihtaa hakemuksen sisältöä. Hakemukseen liitettyjä asiakirjat ei palauteta.

d.) Konsulaatin virkailijat päättävät jos, ja minkä muotoinen viisumi myönnetään, Kiinan lakien mukaan. Mikäli konsulaatti tarvitsee lisää asiakirjoja, sormenjäljet, tai haluaa haastatella hakijaa, on hakijan ne toimitettava ja tultava haastatteluun. Mahdolliset seuraamukset ovat hakijan vastuulla.

e.) Viisumi on hakijan tarkistettava itse. Mikäli ilmenee ongelmia viisumin kanssa, hakijan on otettava konsulaattiin yhteyttä ennen Kiinaan saapumista. Mahdolliset seuraamukset ovat hakijan vastuulla.

 

2.) Hakemuksen toimittaminen, nouto, ja hinnasto

a.) Viisumianomuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, matkatoimiston kautta, tai toisen henkilön toimesta. Hakemuksia vastaanotetaan klo. 09:00 - 11:30 arkisin, jonotusnumerolla. Ajanvarausta ei tarvita. Emme vastaanota hakemuksia postitse.

b.) Tavanomainen käsittelyaika on neljä (4) työpäivää. Hinta on €60 kaikille viisumi tyypeille.

c.) Pikakäsittely, mikäli siihen on tarvetta, on pyydettävä hakemusta toimitettaessa. Käsittelyaika on yksi (1) työpäivä, eli passin voi noutaa seuraavana työpäivänä. Pikakäsittelyn lisämaksu on €25.

d.) Mikäli viisumianomus hyväksytään, hakijalle/toimittajalle myönnetään punainen noutolappu, millä sen voi noutaa sovittuna päivänä, tai sen jälkeen. Noutolappu on oltava alkuperäisenä mukana viisumia/passia noutaessa.

e.) Maksaminen suoritetaan vasta noutaessa, Visa, MasterCard, tai Visa electronilla. Käteinen ei käy. Noutaa voi klo. 09:00 - 10:00 arkisin, ilman jonotusnumeroa.

 

3.) Yleiset Vaatimukset

a.) Viisumihakemuslomake on oltava täytettynä, allekirjoitettuna, ja kuva liitettynä. Kuvan on täytettävä vaatimuksemme (http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1420681.htm)

b.) Passin on oltava voimassa ainakin kuusi (6) kuukautta, ja siinä tulee olla ainakin kaksi tyhjää sivua.

c.) Hakijan on oltava Suomessa käsittelyaikana.

d.) Ulkomaalaisten (ei EU-maat) on toimitettava todistus Suomessa oleskelusta, esimerkiksi oleskelulupa - alkuperäisenä sekä valokopiona.

 

4.) Viisumi Kategoriat

  

Kategoria    Viisumi Kuvaus
 F

Opiskelu vaihdoille, yliopistoille luennoimaan, ja muihin ei-liiketoimintaan liittyviin asioihin  

 L

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan turisteina  

 M

Liiketoimintaan liittyviin asioihin, muun muassa työmatkoille 

 S2

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan tapaamaan ulkomaalaisia perhejäseniä (kuten Suomalaisia) jotka asuvat, työskentelevät, tai opiskelevat Kiinassa 

 X2

Lyhytaikaiselle opiskelulle (alle 180 päivää)  

 Z

Myönnetään heille jotka ovat menossa Kiinaan työskentelemään. 

 

Muihin asioihin (Journalismi, Pitkäaikaisen opiskelu, etc.) ota yhteyttä Englanninkieliseen ohjeisiin

(www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1092762.htm)

 

5.) Viisumi Hakemukseen Tarvittavat Asiakirjat

• Kaikkiin hakemuksiin vaaditaan:

1.) Täytetty hakemuslomake

2.) Yksi kuva, liitettynä hakemukseen

3.) Hakijan alkuperäinen passi, voimassa yli 6 kuukautta

4.) Hakijan passin valokopio tietosivusta

5.) Monikerta viisumi hakemukseen on liitettävä edellisten viisumien valokopiot

 

6.) Eri Viisumi Tyyppien Tarvittavat Asiakirjat

 

1.) F Visa (Ei-liiketoiminta viisumi)

a.) Kutsukirje viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunnitellun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai yksilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai henkilöltä

 

2.) L Visa (Turisti viisumi)

a.) Meno-paluu lento, juna, tai laiva liput.

b.) Hotellivaraus

c.) Mikäli majoitus ei ole hotellissa, kutsukirje on toimitettava viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai henkilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai henkilöltä

iv.) Valokopio kutsujan passista ja oleskeluluvasta tai Kiinan ID kortti (Kiinalaisten 身份证 - vain jos kutsuja on Kiinalainen)

d.) Finnairin työntekijöiden on toimitettava alkuperäinen sekä valokopio heidän Finnair ID kortistaan hotelli ja lentolippujen sijaan. Mikäli henkilö matkustaa Finnairin työntekijän kanssa, on toimitettava allekirjoitettu selvitys, sekä valokopio heidän Finnair ID kortistaan.

 

3.) M Visa (Liiketoiminta viisumi)

a.) Kutsukirje viralliselta yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä Kiinassa, sisältäen:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan yhteisön tai yksilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, virallinen allekirjoitus tai leima lailliselta edustajalta tai yksilöltä

b.) Mikäli konsulaatti vaatii, on toimitettava kutsukirje asianmukaisesti valtuutetulta Kiinalaiselta yhtiöltä (Invitation letter from duly-authorised unit)

 

4.) S2 Visa (Perhetapaaminen)

a.) Kutsukirje merkitykselliseltä yksilöltä Kiinassa (Suomalainen perhejäsen joka asuu Kiinassa) sisältävä:

i.) Hakijan tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, jne.)

ii.) Suunniteltun matkan tiedot (syy, tulo ja paluu päivät, käynti kohteet, suhde hakijaan, matkakustannusten kattaminen)

iii.) Kutsuvan henkilön tiedot (nimi, puhelin numero, osoite, allekirjoitus)

b.) Alkuperäinen sekä valokopio perhesuhteen todistuksesta (Vihkitodistus, syntymätodistus, Maistraatin ote väestörekisteristä) hakijan ja kutsujan suhteesta.

 

5.) X2 Visa (Lyhytaikainen opiskelu viisumi)

a.) Alkuperäinen sekä valokopio koulun tai muun instituutioon pääsy kirjeestä.

 

6.) Z Visa (Työskentely viisumi)

a.) Alkuperäinen ja valokopio Kiinan henkilöstö ja sosiaaliturva viranomaisten myöntämästä Ulkomaalaisten Työluvasta ('Alien's Workers Permit')

HUOMIO: Z Viisumi haltijoiden on 30 päivän sisällä saapumispäivästä anottava ulkomaalaisten oleskelulupaa asuinpaikassa. Anomus on tehtävä vastaavassa henkilörekisteri viranomaisen toimistossa. (Entry/Exit administration of public security organs).

b.) Mikäli ette mene tekemään liiketoiminnallista työtä, alkuperäinen sekä valokopio Kiinan hallintoviranomaisten kulttuuriasioissa antama hyväksynnästä kaupallisille esityksille on toimitettava.

Muihin asioihin ota yhteyttä Englanninkieliseen ohjeisiin (www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1092762.htm)

 

 

Viisumianomuslomakkeen Suomennos

Sivu 1

1.1. Kirjoita tähän kohtaan nimesi niin kuin se lukee passissa.

1.2. Laita tähän Kiinalainen nimesi, jos se on käytettävissä oleva

1.3. Laita tähän kohtaan muu Kiinalainen nimi, uskonnollinen nimi, muu aikaisempi sukunimi.

1.4. Sukupuoli. M - Mies, F - Nainen.

1.5. Syntymäaikasi

1.6. Nykyinen kansalaisuutesi, sama kuin passissa.

1.7. Entinen kansalaisuutesi

1.8. Synnyinpaikkakunta, maa

1.9. Henkilöllisyystodistuskortin numero (jos ei ole, voi kirjoittaa N/A)

1.10. Passityyppi, jolla haet viisumia. Rastita oikea vaihtoehto. Jos asiakiria ei ole passi, selvenna viivalle.

1.11. Passinnumero.

1.12. Passin voimassaolon alkamispäivämäärä.

1.13. Paikkakunta, jossa passi on myönnetty

1.14. Passin voimassaolon päättymispäivämäärä

1.15. Nykyinen ammattisi.

1.16. Koulutuksesi.

1.17. Työnantajankoulun tiedot, nimi, puhelinnumero, osoite.

 

Sivu 2

1.18. Kotisoitteesi, katu.

1.19. Postinumerosi.

1.20. Koti/kännykkäpuhelinnumerosi.

1.21. Osoitteesi

1.22. Siviilisäätysi. Rastita oikea vaihtoehto tai selvennä viivalle.

1.23. Taytä taulukkoon lahiomaisesi tiedot. Nimi, kansalaisuus, ammatti ja suhde viisuminhakijaan.

1.24. Laita tähän henkilön nimi, puhelinnumero ja suhde viisuminhakijaan, johon otetaan yhteyttä vahingon sattuessa.

1.25. Maa, jossa haet viisumia.

 

2.1. Kiinassa vierailun syy, jos ei mikään alla olevista, selvennä viivalle.

2.2. Käynti kertojesi määrä, ts. haetko kertaviisumia, kaksikertaviisumia jne.

2.3. Vaaditko pikakäsittelyä (Mahdollista Suomalaisille ja Schengen kansalaisille)

2.4. Kiinaan saapumispäivä. vuosi-kk-pv.

 

Sivu 3

2.5. Ajallisesti pisin tuleva oleskeluaikasi Kiinassa

2.6. Täytä tähän oleskelupaikkasi Kiinassa, osoite ja puhelinnumero

2.7. Kirjoita tähän se henkilö, joka maksaa matkustamisesi ja oleskelusi Kiinassa; 'myself' jos itse maksat.

2.8. Jos sinulla on kutsuja Kiinassa, kirjoita tähän hänen nimi, osoite ja puhelinnumero ja suhde sinuun.

2.9. Onko sinulle myönnetty aikaisemmin Kiinan viisumi. Jos kyllä, kirjoita milloin ja missä viisumi on myönnetty.

2.10. Jos olet vieraillut ulkomailla viimeisten 12 kk ajalta, kirjoita tähän maa(t).

 

3.1. Oletko joskus ylittänyt oleskeluajan Kiinassa, rastita oikea vaihtoehto.

3.2. Onko sinulta evätty Kiinan viisumi tai pääsy Kiinaan, rastita oikea vaihtoehto.

3.3. Onko sinulla rikosrekisteriä Kiinassa tai muussa maassa, rastita oikea vaihtoehto.

3.4. Onko sinulla joku alla olevista taudeista, rastita oikea vaihtoehto.

3.5. Oletko vieraillut maassa, jossa on tarttuvia tauteja, 30 päivän sisällä, rastita oikea vaihtoehto 3.6. Jos valitsitte kyllä johonkin kohdista, tarkenna tähän.

 

Sivu 4

3.7 Jos sinulla on jotain muuta lisättävää tähän viisumianomukseen, kirjoita tähän tai erilliselle paperille.

3.8. Jos joku matkustaa samalla passilla kanssasi, liitä tähän hänen/heidän valokuvat ja kirjoita henkilötiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika.)

4.1. Olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki anomuksen kysymykset. Olen täydessä vastuussa vastauksista ja kuvasta, jotka vakuutan oikeiksi.

4.2. Ymmärrän että konsulaatin tyontekijät päättävät viisumin lopputuloksesta; viisumin tyypistä, käyntien määrästä, viisumin voimassaolosta ja kestosta jokaisella käynti kerralla. Jokainen virhe, harhaanjohtava tieto tai vaillinainen ilmaus voivat vaikuttaa viisumin epäämiseen tai Kiinaan pääsyn estoon.

4.3. Ymmärrän, että Kiinan lain mukaan, hakijan pääsy Kiinaan voidaan evätä vaikka viisumi olisi jo myönnetty

4.4. Allekirjoita ja kirjoita päiväys, jolloin olet hakemuksen täyttänyt (vuosi-kuukausi-päivämäärä) Kaikkien hakijoiden tulee allekirjoittaa anomus lukuunottamatta alle 18 vuotiaita, joiden huoltaja voi allekirjoittaa anomuksen hänen puolesta.

 

5.1. Sen henkilön nimi, joka täyttää tämän anomuksen, esim. lapsen puolesta.

5.2. Tämän henkilön suhde viisuminhakijaan

5.3. Osoite

5.4. Puhelinnumero

5.5 Vahvistus. Vahvistan, että olen avustanut tämän anomuksen loppuun kirjoittamisen, hakijan pyynnöstä. Hakija ymmärtää, ja on samaa mieltä, että tieto on oikeaa. Avustajan allekirjoitus ja päivämäärä.

________________________________________________________________________

    Mikäli on kysyttävää, voitte soittaa puhelinnumeroon:

    09 2289 0129 klo. 14:30 - 16:30 arkisin.

    Palvelemme myös Suomeksi.

 

 

Suggest To A Friend:   
Print